RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Doradztwo Gospodarcze Fabisiewicz i Dudek Sp. z o.o., (DGFiD Sp. z o.o.) z siedzibą przy ul. Krzyżańskiego 14a, 30 – 698 Kraków, NIP: 679 310 03 65, REGON: 123110118, email: biuro@fabisiewicz.pl

Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji w DGFiD Sp. z o.o. pełni administrator danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji usług świadczonych przez DGFiD, zgodnie z zawartą umową oraz umożliwienia nam kontaktu z Państwem.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji dla Państwa usług.

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, B, C i F RODO do czasu cofnięcia zgody.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, cofnięcia zgody, a także prawo do wniesienia skargi.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów zawartych w umowach i zleceniach.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora.

Z poważaniem, Zarząd Doradztwo Gospodarcze Fabisiewicz i Dudek Sp. z o.o.