3M (MUDA, MURI, MURA)

MUDA czyli marnotrawstwo, MURA, czyli nieregularności, oraz MURI, czyli przeciążenia. Wszystko co nie służy podnoszeniu wartości jest marnotrawstwem – MUDA. Wyróżnia się 8 typów marnotrawstwa: nadprodukcja, defekty, zapasy, niewłaściwe metody wytwarzania, zbędny transport, przestoje, zbędny ruch, oraz niewykorzystane w pełni kompetencje pracowników.

KAIZEN

Dosłownie z japońskiego: zmiana na lepsze. Technika stosowana w przemyśle, ale także coraz częściej w usługach, polegająca na projektowaniu i wprowadzaniu zmian w przedsiębiorstwie metodą „drobnych kroków”. Wyróżnikiem technik KAIZEN są ich niskie koszty. Zmiany są wprowadzane małymi kosztami i krok po kroku, w taki sposób, aby uzyskać możliwie stabilny i trwały efekt zmian. (jf)

LEAN MANUFACTURING

Technika zarządzania przedsiębiorstwem, mająca na celu odchudzenie produkcji poprzez usprawnianie i zwiększanie efektywności zachodzących w nim procesów. Mottem dla wprowadzenia  LEAN może być wypowiedź P. Druckera: „Nie ma nic bardziej nieefektywnego jak robić efektywnie rzeczy, których nie powinno się robić wcale”. Działania w zakresie LEAN polegają na unikaniu wszelkiego rodzaju marnotrawstwa (MUDA), redukowaniu wewnętrznych funkcji przedsiębiorstwa do działań niezbędnych, a w odniesieniu do procesu wytwórczego, eliminacji czynności niedodających wartości produktowi. Aby procesy w firmie były zgodne z założeniami LM należy je tak przeorganizować, aby zamówienia klientów były realizowane w jak najkrótszym czasie i przy jak najmniejszym wysiłku pracowników. Umożliwia to m.in. skracanie cykli wytwórczych, podnoszenie jakości wyrobów, obniżanie kosztów produkcji, podnoszenie morale oraz zaangażowania załogi. (ak)

Technika 5S

Całościowy sposób porządkowania organizacji zgodnie z pentadą: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke (czyli: sortowanie, selekcja/składowanie, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina). Polegający na zaprowadzeniu pewnego rodzaju uporządkowania w organizacji. Takie uporządkowanie może i powinno obejmować całość organizacji (np. w przedsiębiorstwie produkcyjnym: obszar produkcji, logistykę – magazyny, biura, otoczenie itd.). Poprawnie zaimplementowane 5S umożliwia zmniejszenie marnotrawstwa, przede wszystkim ograniczenie albo wyeliminowanie: czasów potrzebnych na szukanie, zbędnego przemieszczania się, obniżonego morale związanego z ogólnym nieporządkiem itp. Wprowadzenie 5S jest (zdaniem piszącego te słowa) podstawowym warunkiem powodzenia kolejnych kroków związanych z wprowadzaniem technik i narzędzi LEAN MANUFACTURING/MANAGEMENT czy KAIZEN. Bez wprowadzenia porządku 5S, inne działania będą mało skuteczne albo wręcz nieskuteczne, tym samym mogą spowodować błędną ocenę zasadności i wartości „odchudzania organizacji” czy podnoszenia efektywności działania. Wprowadzenie 5S jest solidną bazą, fundamentem udanej implementacji KAIZEN czy LEAN. (jf)

VSM (Value Stream Mapping)

VSM jest narzędziem Lean Manufacturing, służącym do ustalenia zależności przepływu materiałów, informacji i procesów w systemie produkcyjnym, które są istotne przy tworzeniu wartości dodanej produktu z perspektywy klienta. Analiza strumienia wartości polega na określeniu czasów trwania czynności dodających wartość VA (Value Added Activities), oraz zestawieniu ich z całkowitym czasem procesu (Lead Time). Dzięki wyznaczeniu czasów trwania poszczególnych czynności w procesie można skupić się na redukcji czynności niedodających wartości NVA (Non Value Added Activities), czyli głównie eliminacji marnotrawstwa, zgodnie z podejściem Lean.