Dział I: Wzrost efektywności wykorzystania majątku i pracy ludzi - Doradztwo
Dział II: Podnoszenie kompetencji - Szkolenia