Kontakt

Jacek Fabisiewicz - Prezes Zarządu

Beata Dudek - Prokurent

Doradztwo Gospodarcze
Fabisiewicz i Dudek Sp. z o.o.

KRS 0000508876 - Sąd Rejonowy
dla Krakowa Śródmieście
NIP 679 310 03 65
REGON 123110118
kapitał zakładowy: 15.000,- zł
w całości opłacony

Zapraszamy
mapa dojazdu