2019-12-15

Przedsiębiorstwo branży energetycznej

W okresie 2015 – 2019 uczestniczyliśmy w programie reorganizacji operacji w dużym przedsiębiorstwie branży energetycznej. Podejmowane działania obejmowały prace doradcze w zakresie implementacji metod organizacyjnych zespołu i stanowisk pracy wg metodyki Lean Manufacturing, szkolenia w zakresie technik organizatorskich i metod stosowanych w podejściu Lean Manufacturing (podstawy TQM, TPM, 5S i organizacja pracy zespołu). Działania były podejmowanie dla wielu oddziałów rozsianych w całej Polsce. Program był prowadzony przez Kaizen Instytut Polska.
2018-12-30

TPM w zakładach produkcyjnych przemysłu ciężkiego

W ramach szkoleń z zakresu Lean Manufacturing, zorganizowaliśmy szkolenia skierowane dla utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkującym materiały ogniotrwałe. Następnie podjęliśmy działania, których efektem jest wprowadzenie w życie zarządzania parkiem maszynowym zgodnie z zasadami TPM. Dbałość o park maszynowy zapewnia większą stabilność procesów wytwórczych, ciągłość pracy (brak przestojów, zero awarii), wydłużenie okresu eksploatacji maszyn, oraz obniżenie kosztów ich utrzymania. W czasie prac zaimplementowano system wspomagający działania TPM oraz zreorganizowano komórkę odpowiedzialną za utrzymanie ruchu.
2018-12-13

Wiodący producent urządzeń HVAC

Opracowaliśmy zakres merytoryczny scenariusza szkolenia elearningowego dotyczącego zmian norm ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 oraz ich aplikacji w przedsiębiorstwie, narzędzi, stosowanych w kontekście zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Uwzględniono zagadnienia norm IATF a także procedur stosowanych w ramach działań jakościowych i narzędzi związanych z zapewnieniem i podnoszeniem jakości.
2018-12-13

Producent branży metalowej

Opracowano kompleksowa propozycję zestawu wskaźników kontrolnych dla zarządzania przedsiębiorstwem (finansowych i niefinansowych). Przygotowano funkcjonalny arkusz obliczeń i oceny wskaźników oraz wprowadzono go w życie w przedsiębiorstwie.
2018-11-13

Wyższa szkoła zarządzania i program MBA

Przeprowadzono serię warsztatów i wykładów w zakresie zarządzania projektami i zarządzania finansami dla przedsiębiorców z całej Polski.