2017-06-30

Cykl szkoleń kompetencyjnych (wewnętrznych)

Dla klienta z branży metalowej (producent) realizujemy szkolenia zarówno w zakresie kompetencji twardych (narzędzia LEAN, finanse), jak i miękkich, takich jak: komunikatywność, umiejętność negocjacji, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, organizacja czasu pracy, odporność na stres. Aby dobrać odpowiedni program szkoleń została przeprowadzona analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych.
2017-05-31

Warsztaty szkoleniowe

Zrealizowaliśmy sesje warsztatowe w zakresie ćwiczenia umiejętności menedżerskich (w ramach ocen pracowniczych i udzielania informacji zwrotnej), oraz umiejętności komunikacji dla przedsiębiorstwa, które zajmuje się wydobyciem minerałów.

2017-03-30

Implementacja LEAN MANUFACTURING

Realizujemy szkolenia oraz zapewniamy kompleksową pomoc przy wdrożeniu technik odchudzania przedsiębiorstw i stosowania podejścia wg metody KAIZEN, dla spółki akcyjnej, produkującej materiały ogniotrwałe.

2016-09-30

Sieć barów

Opracowaliśmy planogramy ekspozycji asortymentów dla sieci makaroniarni (barów), w celu zwiększenia efektywności sprzedaży, a także podniesienia jakości obsługi klientów.
2015-07-23

Szkolenia w zakresie LEAN MANUFACTURING i KAIZEN

Sukcesywnie realizujemy szkolenia w zakresie technik odchudzania przedsiębiorstw i stosowanie podejścia wg metody KAIZEN (zmian dokonywanych małymi krokami, bez dużych nakładów finansowych). Kontynuujemy długofalową współpracę z polskim oddziałem KAIZEN INSTITUT w zakresie realizacji szkoleń a także prac doradczych w zakresie odchudzania przedsiębiorstw.