2015-07-23

Szkolenia w zakresie LEAN MANUFACTURING i KAIZEN

Sukcesywnie realizujemy szkolenia w zakresie technik odchudzania przedsiębiorstw i stosowanie podejścia wg metody KAIZEN (zmian dokonywanych małymi krokami, bez dużych nakładów finansowych). Kontynuujemy długofalową współpracę z polskim oddziałem KAIZEN INSTITUT w zakresie realizacji szkoleń a także prac doradczych w zakresie odchudzania przedsiębiorstw.
2015-06-23

Audyt KAIZEN

Opracowaliśmy audyt organizacyjny pod kątem możliwości zwiększenia efektywności pracy dla grupy producenckiej - dostawcy warzyw i owoców do jednej z największych sieci handlowej w Polsce.
2015-03-31

Wsparcie zarządzania projektem wewnatrz przedsiębiorstwa

W ciągu półrocznego projektu dla jednego z głównych, globalnych przedsiębiorstw sieciowego handlu detalicznego artykułami wyposażenia mieszkań, wspomagaliśmy dostawcę rozwiązań informatycznych w zakresie zarządzania projektem implementacji oprogramowania do zarządzania produkcją u producentów - dostawców produktów do sieci handlowej przedsiębiorstwa.
2015-02-02

Biznes plan

Opracowaliśmy plan rozwoju dla spółki typu "spin-off" największej i najlepszej (wg rankingów) polskiej uczelni technicznej. W ramach biznes planu przygotowano weryfikację założeń strategicznych spółki "spin-off", projekcje finansowe, założenia organizacyjne oraz projekt realizacji zmian w Spółce. Przygotowany plan był przyczynkiem do zrekapitulowania i weryfikacji założeń działania Spółki oraz relacji Spółka - macierzysta uczelnia.
2014-11-28

Szkolenie w zakresie zarządzania projektami

Przeprowadziliśmy warsztaty szkoleniowe w zakresie zarządzania projektami (w rozumieniu: przedsięwzięciami) dla jednego z największych przedsiębiorstw branży budowlanej w Polsce i Europie. Warsztaty obejmowały ćwiczenie metodyk PRINCE II oraz PMBOK. Uczestnicy poznali fazy zarządzania projektami, techniki stosowane przy planowaniu i kontroli projektów oraz przećwiczyli ich stosowanie. Zajęcia obejmowały opracowanie dokumentu inicjacji projektu, struktury podziału prac, planowania sieciowego i analizy ścieżki krytycznej oraz opracowanie diagramu Gantta. Omówiono i przećwiczono zagadnienia tworzenia budżetu projektu, analizy ryzyka projektowego, opracowania i stosowania macierzy komunikacji oraz obliczania i śledzenie wskaźników postępów projektu CPI i SPI.