2018-10-13

Przedsiębiorstwo budowlano – usługowe

Przeprowadzono szkolenie z zakresu klasycznych metod zarządzania projektami dla przedsiębiorstwa budownictwa przemysłowego. Warsztaty obejmowały metodyki PMBOK i PRINCE 2, ich zastosowanie do zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi.
2018-08-13

Producent urządzeń spawalniczych

Zostały zorganizowane i przeprowadzone warsztaty w zakresie zarządzanie produkcją, dla czołowego przedsiębiorstwa branży spawalniczej w Polsce. Obejmowany one zagadnienia związane z planowanie produkcji, organizacją procesów produkcyjnych i rozpoznawaniem oraz likwidacją marnotrawstwa w przedsiębiorstwie.
2018-07-13

Importer towarów

Przeprowadzono prace doradcze w zakresie organizacji strategicznej i operacyjnej przedsiębiorstwa handlowego, bezpośredniego importera towarów z Chin. Opracowano propozycję analiz wskaźników dla przedsiębiorstwa i zmian organizacyjnych, w tym w zakresie wynagradzania.
2018-06-13

Przedsięwzięcie usług edukacyjnych

Przeprowadzono warsztaty z zakresu zarządzania finansami. Zakres merytoryczny warsztatów był zogniskowany na zagadnieniach zapewnienia rentowności i płynności finansowej, a także procesach pozyskiwania finansowania dla działań rozwojowych dla przedsiębiorstwa planującego wejście na giełdę papierów wartościowych.
2017-06-30

Cykl szkoleń kompetencyjnych (wewnętrznych)

Dla klienta z branży metalowej (producent) realizujemy szkolenia zarówno w zakresie kompetencji twardych (narzędzia LEAN, finanse), jak i miękkich, takich jak: komunikatywność, umiejętność negocjacji, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, organizacja czasu pracy, odporność na stres. Aby dobrać odpowiedni program szkoleń została przeprowadzona analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych.
2017-05-31

Warsztaty szkoleniowe

Zrealizowaliśmy sesje warsztatowe w zakresie ćwiczenia umiejętności menedżerskich (w ramach ocen pracowniczych i udzielania informacji zwrotnej), oraz umiejętności komunikacji dla przedsiębiorstwa, które zajmuje się wydobyciem minerałów.

2017-03-30

Implementacja LEAN MANUFACTURING

Realizujemy szkolenia oraz zapewniamy kompleksową pomoc przy wdrożeniu technik odchudzania przedsiębiorstw i stosowania podejścia wg metody KAIZEN, dla spółki akcyjnej, produkującej materiały ogniotrwałe.

2016-09-30

Sieć barów

Opracowaliśmy planogramy ekspozycji asortymentów dla sieci makaroniarni (barów), w celu zwiększenia efektywności sprzedaży, a także podniesienia jakości obsługi klientów.
2015-07-23

Szkolenia w zakresie LEAN MANUFACTURING i KAIZEN

Sukcesywnie realizujemy szkolenia w zakresie technik odchudzania przedsiębiorstw i stosowanie podejścia wg metody KAIZEN (zmian dokonywanych małymi krokami, bez dużych nakładów finansowych). Kontynuujemy długofalową współpracę z polskim oddziałem KAIZEN INSTITUT w zakresie realizacji szkoleń a także prac doradczych w zakresie odchudzania przedsiębiorstw.
2015-06-23

Audyt KAIZEN

Opracowaliśmy audyt organizacyjny pod kątem możliwości zwiększenia efektywności pracy dla grupy producenckiej - dostawcy warzyw i owoców do jednej z największych sieci handlowej w Polsce.