2015-06-23

Audyt KAIZEN

Opracowaliśmy audyt organizacyjny pod kątem możliwości zwiększenia efektywności pracy dla grupy producenckiej - dostawcy warzyw i owoców do jednej z największych sieci handlowej w Polsce.
2015-03-31

Wsparcie zarządzania projektem wewnatrz przedsiębiorstwa

W ciągu półrocznego projektu dla jednego z głównych, globalnych przedsiębiorstw sieciowego handlu detalicznego artykułami wyposażenia mieszkań, wspomagaliśmy dostawcę rozwiązań informatycznych w zakresie zarządzania projektem implementacji oprogramowania do zarządzania produkcją u producentów - dostawców produktów do sieci handlowej przedsiębiorstwa.
2015-02-02

Biznes plan

Opracowaliśmy plan rozwoju dla spółki typu "spin-off" największej i najlepszej (wg rankingów) polskiej uczelni technicznej. W ramach biznes planu przygotowano weryfikację założeń strategicznych spółki "spin-off", projekcje finansowe, założenia organizacyjne oraz projekt realizacji zmian w Spółce. Przygotowany plan był przyczynkiem do zrekapitulowania i weryfikacji założeń działania Spółki oraz relacji Spółka - macierzysta uczelnia.
2014-11-28

Szkolenie w zakresie zarządzania projektami

Przeprowadziliśmy warsztaty szkoleniowe w zakresie zarządzania projektami (w rozumieniu: przedsięwzięciami) dla jednego z największych przedsiębiorstw branży budowlanej w Polsce i Europie. Warsztaty obejmowały ćwiczenie metodyk PRINCE II oraz PMBOK. Uczestnicy poznali fazy zarządzania projektami, techniki stosowane przy planowaniu i kontroli projektów oraz przećwiczyli ich stosowanie. Zajęcia obejmowały opracowanie dokumentu inicjacji projektu, struktury podziału prac, planowania sieciowego i analizy ścieżki krytycznej oraz opracowanie diagramu Gantta. Omówiono i przećwiczono zagadnienia tworzenia budżetu projektu, analizy ryzyka projektowego, opracowania i stosowania macierzy komunikacji oraz obliczania i śledzenie wskaźników postępów projektu CPI i SPI.
2014-09-15

Wycena wartości przedsiębiorstwa

Ukończyliśmy wycenę wartości przedsiębiorstwa branży obróbki metalu. Dla zobiektywizowania oszacowania wartości wycenianego podmiotu równocześnie zastosowaliśmy szereg metod wyceny wartości. Kluczowe było zastosowanie metod dochodowych, w tym przede wszystkim metody DCF (ang. Discounted Cash Flow), która stanowiła podstawę oszacowania wartości przedsiębiorstwa. Wycenie metodą DCF towarzyszyło oszacowanie wartości metodami: skorygowanej wartości aktywów netto, zdyskontowanych zysków, z zastosowaniem mnożników oraz z wykorzystaniem mieszanych metod wyceny. Wycena została wykonana dla potrzeb pozyskania inwestora strategicznego. (jf)
2014-09-05

Wspomagamy optymalizację procesów w obszarze logistyki wewnętrznej

Dzięki współpracy z PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. realizujemy program usprawnienia procesów i wzrostu wydajności pracy w magazynach i innych obszarach funkcjonowania spółki giełdowej, zajmującej się handlem i dystrybucją artykułów w szeroko rozumianej branży elektronicznej. Po pierwszej rundzie projektu, wspólnie z Zarządem Spółki, oceniamy, że uda się zwiększyć produktywność pracy ludzkiej blisko dwukrotnie. (jf)