O Firmie

Dla ekspansji każdej organizacji niezbędne jest jej doskonalenie i rozwój. To wymaga ocen, obserwacji otoczenia, rozpoznawania szans, uprzedzania zagrożeń, otwartości na zmiany i odwagi podejmowania wyzwań. Zaangażowanie kogoś z zewnątrz mającego świeże spojrzenie, nieobarczonego rutyną, dysponującego zróżnicowanym oświadczeniem, wspomaga organizację w zaoszczędzeniu czasu, środków, usprawnieniu działań, wyeliminowaniu lub złagodzeniu konfliktów.
Tak właśnie postrzegamy swoją rolę, jesteśmy dla Państwa kimś, kto pomaga stać się bardziej konkurencyjnym, skutecznym, lepiej wykorzystującym możliwości i budującym przewagi. Jeśli  zechcecie nam Państwo zaufać – postaramy się wykorzystując całą naszą wiedzę i doświadczenie, dokonać analiz, sformułować wnioski i przedstawić skuteczne rozwiązania, czy to w skali całej organizacji, czy konkretnego aspektu działania, procesu, projektu, przedsięwzięcia.  Stanowimy zespół, który łączy znajomość technik zarządzania z bogatym doświadczeniem wieloletniej działalności gospodarczej oraz ekonomii, finansach, zarządzaniu.

Beata Dudek

Magister ekonomii, absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń doskonalących. Dysponuje ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie marketingu, organizacji sprzedaży, handlu, analityki rynków i systemów organizacyjnych, zarządzania zespołami zadaniowymi oraz jednostkami organizacyjnymi. Pracowała w głównie w dużych podmiotach związanych z realizacją projektów inwestycyjnych,w tym w spółkach giełdowych. Jej kariera zawodowa związana była z m. in. następującymi firmami:
  • Energoprojekt Katowice S.A. - jako asystent i główny specjalista ds. marketingu,
  • Energoaparatura S.A – dyrektor marketingu, prokurent,
  • Automatyka Sp. z o.o. (Grupa Azoty Tarnów) – dyrektor oddziału,
  • JTC SA – dyrektor marketingu,
  • SPIN SA – dyrektor oddziału,
  • od 2014 współwłaściciel i Prokurent firmy Doradztwo Gospodarcze Fabisiewicz i Dudek Spółka z o.o.

Specjalizacja zawodowa B.D. obejmuje przede wszystkim organizację i realizację procesu sprzedaży: projektów, usług i produktów, a także budowę strategii marketingowych i sprzedażowych oraz organizowanie i zarządzanie zespołami ludzkimi zajmującymi się tymi zagadnieniami.

W dotychczasowej działalności nabyła szeroką znajomość takich rynków i dziedzin jak: energetyka zawodowa i przemysłowa, przemysł chemiczny, hutnictwo i koksownictwo.

Jacek Fabisiewicz

Od 1992 roku doradca i trener zarządzania, specjalizujący się w tzw. „twardych” technikach zarządzania: optymalizacji procesów, zarządzaniu finansami, analizach strategicznych i formowaniu strategii oraz zarządzaniu projektami. Wykształcenie zdobywał na Akademii Górniczo–Hutniczej na wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim – ekonomia międzynarodowa oraz rachunkowość i zarządzanie finansami. Równocześnie prowadził działalność gospodarczą, m.in. przedsiębiorstwo handlowe. Jest stypendystą programów UK KNOW–HOW FUND (program MATRIK) w Manchesterze w Zjednoczonym Królestwie oraz US AID - programu szkoleniowego w Bostonie w Stanach Zjednoczonych. W trakcie kariery zawodowej zrealizował samodzielnie bądź współuczestniczył w projektach doradczych i szkoleniowych dla ponad 150 przedsiębiorstw w wielu obszarach merytorycznych. W latach 1992 – 2002 pracował jako doradca w Agencji Doradztwa Gospodarczego AM Jesiołowscy sp. j. a w latach 2002 – 2014 był udziałowcem i konsultantem PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. Od 2010 roku współpracuje z KAIZEN INSTITUTE jako zewnętrzny doradca i trener (odpowiedzialny za KAIZEN TOOLBOX oraz KAIZEN CONTROLLING). Od 2014 roku współwłaściciel i Prezes zarządu Doradztwo Gospodarcze Fabisiewicz i Dudek Spółka z o.o.

Wyróżniony m.in. jako „Trener godny polecenia” przez miesięcznik PROFIT w czerwcu 2004 roku oraz „Trener na medal” Rzeczpospolita w październiku 2001 roku.