DZIAŁ II
SZKOLENIA WDROŻENIOWE I KOMPETENCYJNE W ZAKRESIE TZW. „TWARDYCH” NARZĘDZI ZARZĄDZANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE NASTĘPUJĄCYCH ZAGADNIEŃ I ASPEKTÓW DZIAŁANIA:

 1. ANALIZY STRATEGICZNE I TECHNIKI FORMOWANIA STRATEGII

  • Zarządzanie strategiczne – analizy strategiczne i formowanie strategii
  • Controlling strategiczny – metody i techniki planowania strategicznego
 2. ZASAD I TECHNIK LEAN MANUFACTURING

  • KAIZEN – wprowadzenie do metody
  • Diagnozowanie i likwidacja marnotrawstwa w przedsiębiorstwie – techniki podstawowe
  • Zarządzanie strumieniem wartości – technika mapowania strumienia wartości VSM - stan aktualny, stan przyszły, roadmap
  • Zarządzanie przepływem (FM – Flow Managment)
  • 5S – fundament poprawy efektywności
  • Techniki LEAN FRAMEWORK (TM): SMED, TPM (Total Productivity Maintenance), Visual Management, Problem Solving (Twórcze Rozwiązywanie Problemów)
 3. FINANSE I CONTROLLING FINANSOWY

  • Finanse dla niefinansistów
  • Zarządzanie finansami – techniki zaawansowane
  • Zarządzanie kosztami
  • Finanse w służbie sprzedaży
  • Controlling w przedsiębiorstwie
 4. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

  • Zarządzanie projektami dla praktyków – PMBOK i PRINCE II
Spodziewane korzyści płynące z przeprowadzenia szkoleń:
 • poprawa efektywności pracy przez wzrost wiedzy i umiejętności pracowników przedsiębiorstwa,
 • wzrost wartości dodanej wypracowanej przez przedsiębiorstwo i w efekcie: długoterminowy wzrost wartości przedsiębiorstwa.